Droogtebestendige planten

Droogtebestendige planten

In de zomers van 2018 en 2019 zijn de ogen van veel mensen geopend. Het lijkt er op dat droogte en hitte vaker gaan voorkomen. Begin 2019 was de bodem eigenlijk nog niet goed hersteld van de droogte van het jaar ervoor. Wederom kwam er een droge maar vooral ook hete zomer.  Planten die normaal nooit kapot te krijgen waren gingen nu ineens dood.  In de tuinen waar Hoveniersbedrijf Ultima Flora het onderhoud  doet, was het ook op veel plekken raak. Vooral Rhodondendrons en coniferen werden het slachtoffer.  Maar ook vaste planten kregen een geweldige dreun. Sommige vaste planten kwamen door de brandende zon in een soort herfsttoestand. Bovengronds stierven ze af, om vervolgens een maand later weer opnieuw op te komen alsof het voorjaar was. Leuk was het zeker niet. Maar gelukkig zijn we door de ervaringen ook weer wat wijzer geworden.

Hoveniersbedrijf Ultima Flora zag in veel tuinen dezelfde soorten terug die de droogte en de hitte goed konden verdragen. Sommige planten leken zelfs blij met de extra droge omstandigeheden Aan de hand van de opgedane ervaringen in de eigen tuinen is de onderstaande lijst samengesteld. De onderstaande planten kun je gerust gebruiken op hete en  droge plekken.

De beste droogtebestendige planten:

  • Sapponaria sicula intermedia Sigurd
  • Agastache bleu fortune
  • Perovskia bleu spire
  • Polystichum setiferum (Groenblijvende varen voor droge schaduw)
  • Choisya ternata (groenblijvende struik)
  • Helianthus lemon Queen
  • Sedum spectabilis
  • Verbena bonariensis
  • Lavandula
  • Vitex agnus castus (struik)

 Wilt u  een beplanting laten aanleggen op een droge of hete plek? Uiteraard komt Hoveniersbedrijf Ultima Flora u daar graag bij helpen.